Steen Lindholm var ansat som Dyssegårdskirkens organist i 46 år fra 1971 til udgangen af 2017.