Karriere


sangskolenjpg


Steen Lindholm (f.1942) begyndte sin musikalske løbebane i 1951 som elev på Københavns Kommunale Sangskole, som også tilbød klaverundervisning. I 1954 blev han medlem af Københavns Drengekor under dets berømte stifter og leder Mogens Wöldike, og allerede i gymnasietiden 1958-61 brugte Wöldike ham som repetitør ved Drengekorets aftenprøver. Efter studentereksamen i 1961 begyndte han at studere musikvidenskab ved Københavns Universitet, inklusive klaver- og orgelundervisning på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og samtidig blev han ansat som lærer ved Sangskolen – nu Sankt Annæ Gymnasium. Siden blev han assisterende dirigent for Københavns Drengekor. Steen Lindholm fik diplom som organist i 1965 fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (lærere: først Leif Thybo, siden Grethe Krogh) og udvidede i 1978 sin uddannelse med endnu en diplomeksamen i orkesterdirektion fra Dirigentklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium under professor Arne Hammelboe. Senere supplerede han de formaliserede uddannelser med kurser og studieophold i udlandet, bl.a. hos Eric Ericson i Sverige og Frank Pooler i USA.


Frem til 1975 var Steen Lindholm ansat ved Københavns Drengekor, sideløbende med at han fra 1969-82 underviste i kordirektion og orgelspil ved Vestjysk Musikkonservatorium, fra 1975 forfremmet til docent. Efter at have dirigeret et par mindre kor blev han i 1966 dirigent for Københavns Lærerkor og i 1970 ansat som kunstnerisk leder af Musikhøjskolens Koncertforenings Kor, - senere omdøbt til Koncertforeningens Kor, en position, han beholdt de følgende 52 år. Opførelsen i 1973 af Bachs h-mol messe, som ikke i mange år havde været hørt i København, skaffede Steen Lindholm de københavnske musikanmelderes kunstnerpris. 

Fra 1970 frem til 2022 har Koncertforeningens Kor og Steen Lindholm sammen stået for mange opførelser af store værker for kor og orkester, ikke alene fra standardrepertoiret, men også af store, sjældent hørte værker som f.eks. Edward Elgars The Dream of Gerontius, Max Regers Der hundertste Psalm og Mendelssohns Paulus. I 2010 opførte de atter Bachs h-mol messe i Holmens kirke i København, i 2014 stod Brahms' Ein deutsches Requiem på plakaten, og i 2015 Mendelssohns Elias. I korets jubilæumsår 2017 opførtes Händels Judas Maccabæus i Tivolis Koncertsal,  i 2018  Mozarts Requiem og i 2019 Dvoraks Stabat Mater. En opførelse af Verdis Requiem i sommeren 2020 måtte aflyses på grund af corona-situationen i Danmark. Programmet for afskedskoncerten i 2022 i Tivolis koncertsal var Brahms: Ein  deutsches Requiem.

Allerede i 1975 fik kororganisationen Kor72 øje på Steen Lindholm, og de næste mange år fulgte en intens virksomhed som dirigent ved korstævner overalt i landet, fulgt op af engagementer på nordisk plan som dirigent ved de store nordiske korfestivaler Nordklang, første gang i Elverum i Norge 1977. Siden stod Steen Lindholm på podiet ved otte efterfølgende Nordklang-projekter i Finland, Sverige, Norge og Danmark.

c6d40416-2ffb-4d58-99e6-4fa1be35e37cjpg

Organist og Cembalist
I 1965 blev Steen Lindholm ansat som 2. organist ved Københavns Domkirke, et år før han fik sin embedseksamen. Det skete på domorganisten Mogens Wöldikes foranledning. Stillingen indebar en forpligtelse til at spille ved 200 gudstjenester om året, heraf en stor del af de radiotransmitterede morgenandagter. 1969 blev Lindholm ansat i sit første selvstændige organistembede ved Lindehøj kirke i Herlev, og i 1971 efterfulgte han Povl Hamburger som organist og kantor ved Dyssegårdskirken i Hellerup. Efter 46 års ansættelse lod han sig ved udgangen af 2017 pensionere fra stillingen og nyder nu en del af sin senior tilværelse som organistvikar i  Holte kirke og andre nordsjællandske kirker.

Specielt i de yngre år havde Lindholm en ganske anselig aktivitet som orgelsolist, både ved de mange koncerter i Domkirken og ved engagementer rundt omkring i Danmark. På det internationale plan optrådte han bl.a. i England i St. Paul's Cathedral i London, Coventry Cathedral og King's College, Cambridge, i Norge ved Bergen festspillene, og desuden i Østrig og Island. I dag virker han som censor ved Sjællands Kirkemusikskole i orgelspil og andre kirkemusikalske fag. 
Til den instrumentale karriere hører også virksomheden som cembalist i Københavns Kammerensemble, som juristen og fløjtenisten Hans Gammeltoft-Hansen og Steen Lindholm i 1978 tog initiativet til. Igennem 35 år rejste ensemblet rundt i verden til New Zealand, Argentina, Venezuela, USA (adskillige gange og inklusive Dansk Vestindien), Grønland, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Polen, Israel og Jordan, og medvirkede ved mange koncerter i danske musikforeninger og kirker.
 

42d3d044-5e25-44a2-9f06-1be480446cedjpg

Professionelle engagementer
I sæsonen 1983 blev Steen Lindholm engageret som dirigent for Radiokammerkoret / Radiokoret og forestod en række indstuderinger, studieoptagelser og koncerter med ensemblet. Blandt andet stod han for korindstuderingen af Brahms' Ein deutsches Requiem for den store tyske dirigent Kurt Sanderling. I 1985 blev Steen Lindholm af Den Kgl. Opera engageret til at indstudere korpartierne i operaerne Cavalleria Rusticana og Bajadser samt Pendereczkis Ein polnisches Requiem med Det Kgl. Operakor. Samarbejdet resulterede i en kontrakt som Korsyngemester ved Det Kgl. Teater fra 1985. Steen Lindholm forlod i 1990 teatret for ud over sin organistvirksomhed at kunne koncentrere sig om free lance dirigentvirksomhed, ikke mindst på internationalt plan.

Free lance
Igennem en lang årrække frem til årtusindskiftet fungerede Steen Lindholm således som tilbagevendende gæstedirigent for det hollandske radiokor Groot Omroepkoor, foruden at stå i spidsen for andre internationale, professionelle kor som Mitteldeutscher Rundfunkchor og Det Ungarske Radiokor.

Den betragtelige internationale virksomhed omfatter bl.a. Master Classes i Argentina, dirigentkurser bl.a. i Finland, Grønland og Island samt workshops ved forskellige udgaver af Summa Cum Laude Festivalen i Wien. For verdensorganisationen Interkultur har Steen Lindholm fra 1991 været jurymedlem og ledet seminarer og Master Classes og siden år 2000 fungeret som dommer ved 10 udgaver af kormusikkens olympiade, World Choir Games, senest i 2023 i Sydkorea. Han har ligeledes været medlem af World Choir Council helt fra rådets stiftelse i 2002 og blev i 2023 hædret med titlen Honorary Senior Advisor for The World Choir Council.
  
Herhjemme blev Steen Lindholm eksempelvis i 2005 engageret til at forestå et stort opsat projekt af Mozarts Requiem i Sydjylland, - hvilket i øvrigt førte til genengagementer med Bachs Juleoratorium i 2007 og Händels Messias i 2010 og 2015, endnu en udgave af  Mozarts Requiem i 2018 samt Faurés Requiem i 2023, - og i 2006 dirigerede han operakor med 150 sangere i Nordsjælland. Siden dirigerede han to gange ved Aalborg Operafestival og stod desuden i spidsen for en opførelse af Faurés Requiem i Sønderborg.

Det Danske Drengekor
I perioden 1992 til 2006 var Steen Lindholm chefdirigent for Det Danske Drengekor. Han blev først engageret som gæstedirigent i forbindelse med korets deltagelse i en drengekorfestival i St. Petersborg i Rusland, men fortsatte dernæst på fast kontrakt de næste 14 år. Den spændende, udfordrende og oplevelsesrige tid omfattede bl.a. turneer til New Zealand, USA, Canada, Kina, Argentina, Østafrika, Island, Færøerne, England, Østrig, Holland, Slovenien, Tyskland, Sverige og Norge. Dertil mange korindstuderinger for Den Kgl. Opera, Det Kgl. Kapel og Sjællands Symfoniorkester, samt egne koncerter, hvoraf julekoncerten i Grundtvigskirken altid var et af sæsonens højdepunkter.

eyjafjallajkull_1jpg

Island
Steen Lindholm har et særligt forhold til Island. Siden 1981 har han dirigeret ved korstævner i landet, holdt kurser for islandske dirigenter, gennemført mange koncertturneer både med kor og instrumentalister, gæstedirigeret islandske kor samt på Den Islandske Opera og uropført islandsk musik ude i verden. Fra 1994 har han været medlem af Dansk-Islandsk Samfunds bestyrelse, fra 2002 som formand. Steen Lindholm er ridder af den islandske falkeorden.